2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Leroy Lowe
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1972 Red Mitchell - Club Jazz 7 (Trummor)
1975 Eje Thelin Group - Eje Thelin Group (Trummor)
1976 Tractus - Tractus (Trummor)
1977 Eje Thelin Group - Live 76 (Trummor)
1977 Rena Rama - Landscapes (Trummor, percussion)
1979 Rena Rama - Inside-Outside (Trummor, percussion)
1984 Equinox - Jazz I Sverige '84 (Trummor)

Studio/gästmusiker:
1972 Nils Sandström - The Painter (Trummor)
1978 Lennart Åberg - Partial Solar Eclipse (Trummor)
1985 Sharon Dyall - I Am (Trummor)
1988 Monica Dominique - Inside The Rainbow (Trummor)
Grupper:
Bandmedlem:
Eje Thelin Group (?)
Equinox (Malmö)
Red Mitchell (Stockholm)
Rena Rama (?)
Tractus (?)

Studio/gästmusiker:
Lennart Åberg (Uppsala)
Monica Dominique (?)
Nils Sandström ()
Sharon Dyall ()