Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR


Bert Kolker
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1980 Musikgruppen RAA - Musikgruppen RAA (Tvärflöjt, mandolin, slagverk, sång)
1982 Musikgruppen RAA - Briggen Salta Annas Loggbok (fiol, mandolin, autoharp, gitarr, fogsvans, darbouka, domra)
1983 Låt & Leklaget - Afrikaresan (Berättare)
1985 Låt & Leklaget - Låt & Leklaget (Sång)
1992 Musikgruppen RAA - RAAriteter 1973-83 (fiol, mandolin, autoharp, gitarr, fogsvans, darbouka, domra)
2005 Musikgruppen RAA - Onda Bet (Gitarr, mandolin, domra, slagverk, fiol)

Övrigt:
1985 Låt & Leklaget - Låt & Leklaget (Foto)
Grupper:
Bandmedlem:
Låt & Leklaget (Stockholm?)
Musikgruppen RAA ()
Låt & Leklaget (Stockholm?)