2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Göran Magnusson
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1986 Vauxhall - Modriskoj (Gitarr)
1990 Two Sheds - Full Frontal Nudity (Gitarr, sÄng)
1991 Two Sheds - Out Of Our Sheds (Gitarr, sÄng)
Grupper:
Bandmedlem:
Two Sheds (Malmö)
Vauxhall (Malmö)