2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Anders Bromander
OBSERVERA!
 
Skivor:

Studio/gästmusiker:
2000 Jan Hammarlund - Alby-Bilbao (Dragspel)
Grupper:
Jan Hammarlund (Stockholm?)