Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR


Stefan Höglund
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1972 Resan - Resan (Bas)

Studio/gästmusiker:
1972 Mikael Ramel - Till Dej (Bas)
1972 Uffe Neidemar - Livspositiv (Bas)
1974 Mikael Ramel - Extra Vagansa (Bas)
1985 Bo Hansson - Mitt I Livet (Bas)
1986 Bo Hansson - Mitt I Livet (Bas)
Grupper:
Bandmedlem:
Resan ()

Studio/gästmusiker:
Bo Hansson (Stockholm)
Mikael Ramel ()
Ulf Neidemar (Stockholm)