2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR


Gunnar Sjöberg
OBSERVERA!
 
Skivor:

Studio/gästmusiker:
1962 The Noise Men - Bajoskij Bajo (Bas)
1963 The Noise Men - King Cobra (Bas)
1978 Zeppo & The Zepp-Zepps - Ode to Johnny Rotten (Bas)
Grupper:
Noise Men (Stockholm)
Zeppo & The Zepp-Zepps (Stockholm)