2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Bernie Worrell
OBSERVERA!
 
Skivor:

Studio/gästmusiker:
1988 Jonas Hellborg - Bass (Keyboards)
Grupper:
Jonas Hellborg (Lund)