2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Mikael Kajsajuntti
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1979 Tiden Lider - Norrland Export (Bas)
1982 Tiden Lider - Sen (Bas)
Grupper:
Bandmedlem:
Tiden Lider (LuleÄ)