2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Martin Carboo
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1990 MC II Fresh - Brothers & Sisters (Rap)

Studio/gästmusiker:
1989 Soundbox - Gryning (Rap)
Grupper:
Bandmedlem:
MC II Fresh ()

Studio/gästmusiker:
Soundbox (?)