2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Magnus Fermin
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1982 George Trolin Band - Elenor (Bas)
1982 Imorgon Paris - Funkreaktor (Bas, synt)

Studio/gästmusiker:
1986 Moberg-Talton - Moberg-Talton (Bas)
Grupper:
Bandmedlem:
George Trolin Band (Saltsjöbaden)
Imorgon Paris ()

Studio/gästmusiker:
Moberg-Talton (?)