2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Fredrik Wennerlund
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1999 Honey Is Cool - Bolero! EP (Trummor)
2000 Honey Is Cool - Baby Jane (Trummor)
Grupper:
Bandmedlem:
Honey Is Cool (Göteborg)