2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


sok:R
Artister (1)
Skivor (1)
Skivbolag (1)
Städer (1)

     
RepoRtage: Spela Själv
LP 1970 Expo Norr
Till Camilo ToRRes Och Revolutionen I LatinameRika
LP 1971 Proprius
Makten Och ÄRligheten
LP 1972 Mixett
HaRen Satt I GRopen I Finland
LP 1973 Love Records [Finland]
R En Susande Vind
LP 1973 Viking
HoRisontlinje
LP 1974 YTF
EspeRanza
LP 1975 Manifest
Öppen Kanal - ElleR Stängd?
LP 1975 Svenska Ljud
Don't Get ARound Much Any MoRe
LP 1976 Grammofon Verket
Gemenskap DäR Alla Behövs
LP 1976 Centerns Ungdomsförbund
SupeRstaR
SP 1977 Föreningen Skivan
Ra Fula VisoR
LP 1977 date
Jag GöR Så Att BlommoRna BlommaR
EP 1980 Föreningen Skivan
En Ren Flicka
EP 1983 Skådebanan
PaRty!
LP 1983 Parlophone
BeRg ÄR Till FöR Att Flyttas
SP 1985 29 november gruppen
Rendez-Vous Is Rio
MX 1985 Sonet
Young And FRee
SP 1986 Miss Mindy Music
Rock Runt Riket 1987
SP 1987 The Record Station
TjuRen FeRdinand
MP 1989 Sonet
Kan Vi Bli FöR Många?
SP 1991 Folkfest Mot Rasism
R Som Solen Gå Upp I ÖsteR
SP 1992 Matchtown Records
...Once Again...Once Again AltogetheR
SP 1987 Singapore Singles
(Lowbudget) Blues Band The Devil's Right Hand
MX 1990 Metronome
[Lowbudget] Blues Band The Devil's Right Hand
SP 1990 WEA
[Namnlös popgrupp] I Love You No MoRe
FLX 1967 ?
[VA] 60-TAL Du Skulle VaRt Me Svensk Pop 1963-69
LP 1979 EMI
[VA] Musikal DoktoR Dolittle
LP 1967 Metronome
[VA] Musikal R
LP 1968 Sonet
[VA] Musikal R
LP 1968 Grand Prix
[VA] Musikal Jesus ChRist SupeR StaR
LP 1985 Sonet
[VA]Musikal R
LP 1968 Grand Prix
+1 NeveRmoRe
SP 1985 EMI
+1 NeveRmoRe
MX 1985 EMI
+1 Young EuRopeans
LP 1985 EMI
+1 Young EuRopeans
SP 1986 EMI
+1 NeveRmoRe
MX 1987 JCI [USA]
+Moms Köp Oss En HjäRna
EP 1994 Plus Moms
1, 2, 3 Love You MoRe Today
MX 1986 Papa
1, 2, 3 Love You MoRe Today
SP 1986 Papa
1,2,3 Love You MoRe Today
MX 1986 Papa
1,2,3 WheRe Do We Go FRom HeRe
SP 1987 Virgin
1,2,3 WheRe Do We Go FRom HeRe
MX 1987 Virgin
1,2,3 PeRmanent PaRty
MX 1988 Virgin
1,2,3 The PeRmanent PaRty
SP 1988 Virgin
1/2 Nelson IRRamden
SP 1987 Carliot Skivan
13th Floor Escalators RulltRappan
CDs 2005 Satellite Records
14 WondeRing
SP 1965 Olga Records
16 Blåsare Utan Hjärna CiRkeln ÄR BRuten
EP 1988 Fetvadd Records
16 Blåsare Utan Hjärna Vem Ska BäRa Hundhuve't
LP 1991 Fetvadd Records
16 Blåsare Utan Hjärna TRanås ÄR Inte BaRa Hylland...
EP 1992 Fetvadd Records
17 Rokket In My Pokket
SP 1991 Seventeen
1900 TideRnas GeneRation
MX 1986 -
2:a Sidan MänniskoR På Jakt
SP 1987 Riff Raff
2001 Ge Mej KäRlek
SP 1981 RCA/Victor
2001 Jag LeveRR Stunden
SP 1982 Epic
2001 RaR
LP 1983 Epic
2001 RaR
SP 1983 Epic
22 För Många 22 FöR Många
LP 1982 Futurax
22 För Många Rgiftad Av KäRlek
EP 1983 Futurax
22 För Många I Afton TRans
MC 1983 -
220 Volt PRisoneR Of WaR
SP 1982 Guntans Records
220 Volt Heavy ChRistmas
SP 1984 CBS
220 Volt PoweR Games
LP 1984 CBS Records
220 Volt Mind OveR Muscle
LP 1985 CBS
220 Volt Mind OveR Muscle
LP 1985 Epic [Japan]
220 Volt Heavy ChRistmas
SP 1987 CBS
220 Volt Heavy ChRistmas
MX 1987 CBS
220 Volt LoRRaine
SP 1987 CBS
220 Volt Beat Of A HeaRt
SP 1988 CBS
220 Volt Beat Of A HeaRt
MX 1988 Epic [USA]
220 Volt PRisoneR Of WaR
SP 1998 New Wave Of Swedish Heavy Metal
2271 SilveRfisk.EP
CDep 1994 Drop Out Records
23 Till Anabola MelodieR
LP 1988 Studio Otukt
23 Till R Den Goda Sakens Skull
CDs 1995 Beat Butchers
23 Till KRyp
CD 1995 Beat Butchers
23 Tomtar TomtegubbaR
SP 1992 Studio Otukt
250 Kg Kärlek LuRad
CDs 1997 Goodybag
250 Kg Kärlek ToneR FRån NoRR
CDs 1997
250 Kg Kärlek LängRe SemesteR
CDm 1998 250 Kg Kärlek
2760 NumbeRs
MP 1980 Adventure Records
3 Miles From Here HeRoes
SP 1989 Platina
4 Och ½ Människans VeRk
EP 1994 Kamel Records
42nd Street GRoove Juice
LP 1992 Big 10 Inch Records
5 Elite Boys [Danmark] DommaRen SägeR Att SvaRet ÄR Fel
SP 1964 Triola [Danmark]
50/50 SeptembeRing
SP 1988 Elephant Records
59 Times the Pain MoRe Out Of Today
CD 1995 Burning Heart
7:e Avenyn Allt Du GjoRde
SP 1979 m records
7:e Avenyn Din GRej
SP 1980 Mariann Records
7even4orty7even Can't ContRol Myself
SP 1986 Sonet
8 Bier Ti´ Min Far Jag Vill HellRe Va En Guppy Än En Yuppie
EP 1989 Raka Puckar Records
99th Floor (Take Me To) WondeRland
SP 1991 Exercises In Style
9T9 SuRRendeR
SP 1988 Mercury
A Bucket Of Bass Du ÄR LäckeR
SP 1989 Fucked up records
A La Carte Inte BaRa Dagens
CD 1995 A La Carte
A Man With A Vision A CaR
SP 1990 Garageland Records
A Saga Like WateR
CDs 2007 A West Side Fabrication
A Shrine Li & FRiends
CDm 1993 A West Side Fabrication
A Shrine DaRk WoRds, Gentle Sounds
CD 1998 A West Side Fabrication
A Virgin's Delight The FiRst Sight Of
EP 1987 AVD Records
A-Laget Följ Med Mej - KaRneval
SP 1972 Telefunken
A-Laget Känn Att Du LeveR Livet
SP 1973 Telefunken
A-Stat DRakdans
EP 1982 Tredje Tåget
AB Musik Kan Det VaRa KäRlek?
SP 1967 dollar records
AB/CD Victim Of Rock
MP 1986 Do-Re-Mi Records
AB/CD Rock´N´Roll Devil
SP 1992 RCA
AB/CD Rock´N´Roll Devil
LP 1992 RCA
Abba He Is YouR BRotheR
SP 1972 Polar
Abba WateRloo
LP 1974 Polar
Abba GReatest Hits
LP 1975 Polar
Abba GReatest Hits
LP 1975 Epic [England]
Abba ARRival
LP 1976 Polar
Abba FeRnando
SP 1976 Polar
Abba SummeR Night City
SP 1978 Polar
Abba GReatest Hits Vol. 2
LP 1979 Polar
Abba SupeR TRoupeR
LP 1980 Polar
Abba SupeR TRoupeR
SP 1980 Polar
Abba The WinneR Takes It All
SP 1980 Polar
Abba Lay All YouR Love On Me
MX 1981 Epic [England]
Abba SupeR TRoupeR
EP 1981 Amiga [Tyskland]
Abba The VisitoRs
LP 1981 Polar
Abba The Day BefoRe You Came
SP 1982 Polar
Abba UndeR Attack
SP 1982 Polar
Abba Thank You FoR The Music
SP 1992 Polydor [Tyskland]
ABC 80 Pop i Radion
SP 1980 Rockslaget
ABC 80 SväRa & Svika
SP 1982 Amalthea
Abcess Exil VaRR?
SP 1982 SLICK
Abcess Exil IgåR
SP 1983 SLICK
Abcess Exil R Fulla Segel
LP 1984 Hjärter T10 Musik
Abcess Exil SvaRta Ljus
SP 1984 SLICK
Abcess Exil R StjäRnoR FalleR
SP 1985 SLICK
Abcess Exil Ett FönsteRboRd Mot PaRken
SP 1986 Slick Records
Abcess Exil Ett FönsteRboRd Mot PaRken
MX 1986 Slick Records
Abdu Rahman El Khatib Det LåteR Som Musik...
EP 1967 Frikyrkliga Studioförbundet
Abel Och Kaninerna R Lite KäRlek
SP 1990 Slask Records
ABKK Ronny
SP 1981 EFMD Records
Absolute Beginners Det LåteR Som Musik
SP 1982 Pang Records
Abstract Röde Raf
EP 1982 Jörvars Gosskör/Pulsating Beat
Abstrakt RaseRi
EP 1993 Wolf Records
Absurd StoRm Of Malevolence
EP 1991 Seraphic Decay [USA]
Académia The Tale Of YeaRs
MC 1992 Académia Music
Academy These ARe The DReams
SP 1989 Lynx Records
Academy These ARe The DReams
SP 1989 Kosh Records [Österrike]
Accident Tiden LäkeR Alla SåR
SP 1969 NCS Records
Accident BaRnet Och Dockan
SP 1970 NCS Records
Accident HaRlem Song
SP 1974 Artside records
Ace Of Base Wheel Of FoRtune
SP 1992 Mega Records [Danmark]
Ace Of Base Don't TuRn ARound
MX 1994 Metronome [Tyskland]
Ace Of Base Living In DangeR
MX 1994 Arista [USA]
Achilleus Allt Vi BegäR
SP 1982 Pang Records
Acid House Kings TheiR Lives ARe As Sad As Mine
EP 1993 Cornflake Zoo [Frankrike]
Acis LawbReakeR
SP 1987 Active Music
Acke TheRe Is A Man In The Rain
SP 1971 Green Light
Acke & Gurra ÄppeltRipp
LP 1972 G-Produktion
Acke & Gurra Ren ÄRR
SP 1975 GA Produktion
Ackes TRue Love Ways
SP 1967 Montana
ACME Band SvenktoppsRaggaRe
SP 1981 ACME Band
Action Run, Ronnie, Run
SP 1979 Wig Wam
Ad Libitum DeaR PRudence
MX 1986 EMI
Ad Libs TRain FoR NowheRe
SP 1969 ZOOM
Adam Axelzon EuRa
LP 1994 Xotic Mind
Adolphson - Falk BlinkaR Blå
SP 1981 Eldorado
Adolphson - Falk Rande Våg
SP 1982 Eldorado
Adolphson - Falk Det SvåRa Valet
CD 1987 Air Music
Adolphson - Falk Du LåteR Det Ske
SP 1990 Air Music
Adolphson ▪ Falk KRafteR Vi AldRig KänneR
SP 1982 Air Music
Adolphson ▪ Falk ÖveR Tid Och Rum
LP 1984 Air Music
Adolphson ▪ Falk Nu LeveR Jag Igen
MX 1985 Air Music
Adolphson ▪ Falk Nu LeveR Jag Igen
SP 1985 Air Music
Adolphson ▪ Falk Det SvåRa Valet
LP 1987 Air Music
Adolphson ▪ Falk GatoRnas AR
SP 1987 Air Music
Adolphson ▪ Falk GRänseR
SP 1988 Air Music
Adolphson-Falk AstRonaut
SP 1981 Eldorado
Adolphson-Falk Rande Våg
MX 1982 SR Records
Adolphson-Falk Med Rymden I Blodet
LP 1982 Air Music
Adolphson-Falk FRom HeRe To EteRnity
LP 1983 Friends Records [Holland]
Adolphson-Falk FRom HeRe To EteRnity
LP 1983 Air Music
Adolphson-Falk Stockholm SeRenade
SP 1983 Rainbow [Belgien]
Adolphson-Falk FRom HeRe To EteRnity
LP 1984 CAM [Italien]
AEON Missing GRound
SP 1991 AEON
Af Scen BRödbeat
SP 1985 Strange Eye Records
Af Scen Räven RaskaR
SP 1985 Strange Eye Records
Af Scen Mycke´ MeR!
SP 1986 Rainbow Music
Affes Hot Five BättRe Begagnat
EP 1982 Brute Force Records
Afflicted IngRained
SP 1991 Thrash [Frankrike]
Afflicted AstRay
SP 1992 Relapse Records [USA]
Afflicted PRodigal Sun
LP 1992 Nuclear Blast Records [Tyskland]
Afflicted Rising To The Sun
SP 1992 Nuclear Blast Records [Tyskland]
Afrikagruppernas Sånggrupp Vi RäknaR DagaRna
LP 1982 Afrogram
Afrodite CaRtoon GiRl
SP 1989 BOZZ
After Eight Genom MidsommaRnatten
SP 1979 Ess Records
After Shave BaRa Ben
LP 1984 VCM Recording
After Shave The BoRåseR
SP 1984 VCM Recording
Agamon Open Up YouR Eyes And See The WoRld Go Round & Round
CD 1993 Mellotronen
Agaton Band AppaRatvisan
SP 1983 Erges Records
Agaton Sex Bonnastomp Med Ös FRån KalmaR
EP 1977 LINDÖ
Aggressiva Kostymer PlastkäRlek
SP 2014 Slyngel Rekords
Agneta Jönsson Leve KäRleken
SP 1984 Mariann Records
Agneta Zelan & Sting Brass RR ÄlskaR Jag Dej
SP 1967 SweDisc
Agnetha R En VackeR Tanke BliR En Sång
LP 1971 Cupol
Agnetha Fältskog Allting HaRRändRat Sej
SP 1968 Cupol
Agnetha Fältskog En Gång Fanns BaRa Vi Två
SP 1969 Cupol
Agnetha Fältskog ZigenaRvän
SP 1969 Cupol
Agnetha Fältskog Om TåRaR VoRe Guld
SP 1970 Cupol
Agnetha Fältskog Som Jag ÄR
LP 1970 Cupol
Agnetha Fältskog Som Jag ÄR
LP 1970 Cupol
Agnetha Fältskog Många GångeR Än
SP 1971 Cupol
Agnetha Fältskog Tio Mil KvaR Till KoRpilombolo
SP 1972 Cupol
Agnetha Fältskog VaRt Ska Min KäRlek FöRa
SP 1972 Cupol
Agnetha Fältskog En Sång Om SoRg Och Glädje
SP 1973 Cupol
Agnetha Fältskog Elva KvinnoR I Ett Hus
LP 1975 Cupol
Agnetha Fältskog 10 ÅR Med Agnetha
LP 1979 Cupol
Agnetha Fältskog WRap YouR ARms ARound Me
LP 1983 RCA/Victor [Mexico]
Agnetha Fältskog WRap YouR ARms ARound Me
LP 1983 Polar
AGO Musik FRån Helvete
LP 1980 Ack Wärmeland
Agony The FiRst Defiance
LP 1988 Under One Flag [England]
Agony The FiRst Defiance
LP 1988 Combat [USA]
Agö Fyr ToRbjöRns Klagan
SP 1975 BASF
Agö Fyr Agö FyR
LP 1977 Forsaljud
Agö Fyr MjölnaRens Måg
LP 1978 Forsaljud
Ahl/El Det ÄR Kul NäR Det ÄR Roligt
EP 1988 Mercury Wayne Rec.
Ahmadu Jarr En Dag I AfRika
LP 1975 EMI/Odeon
Ahmadu Jarr Följ Med Till AfRika
LP 1980 EMI
AIM I Dont CaRe
SP 1984 Legend
Air Condition StReet 69
SP 1981 Pang Records
Airlines ChaRteRResan
SP 1980 SOS Recording
Akut Slut Att Leva ÄR Att ÖveRleva
CDm 1994 Deaf N Dumb
Akvarium HuR Länge Kan Du Hålla Andan?
SP 1990 Rolfs Records & Bun Music
Al Capone Rocka En Sten
SP 1979 Maffia Records
Al Sharp And His Funky Flames Funky LoveR
SP 1969 Polydor
Al's Pals The Night They DRove Old Dixie Down
MX 1985 Dis Asters Noice
Alcatraz FatheR Of My Son
SP 1983 Pang Records
AldrigiLivet R Hyland SjungeR Lalala
SP 1981 Fest Production
AldrigiLivet HjäRta Av Glas
LP 1983 Manifest
Alex & Tomas FRom Alex & Tomas With Love
MX 1984 Alex & Tomas
Alex's Procussion Come HeRe To Me
SP 1983 RCA/Victor
Alexander Rebell BoRt FRån Staden
SP 1986 SGV Records
Alf SeR BaRa Moln
CDs 2003 Dolores
Alf AugustibRev
CD 2004 Dolores
Alf GRöna Linjen
CDs 2004 Virgin
Alf Din GRåtande Clown
CDs 2007 Warner/Air
Alfonz Fluff Rsta Gången
SP 1980 CTR
Algotssömmerskorna Jobben Ska Räddas
SP 1979 MNW
Alias Mannen Som Sålde VäRlden
SP 1988 Nonstop Music Records
Alias Smith & Jones Reglat Rum
SP 1987 NonStop
Alias Smith & Jones SnuRRaR Runt
SP 1987 Nonstop
Alice Babs Somebody CaRes
LP 1977 Swedish Society
Alice Band R Tids SupeRhjältaR
SP 1979 Alice Musik
Alice Under Alice UndeR
MP 1991 Arda Records
Alien HeadstRong
SP 1987 Virgin
Alien I'll SuRvive
SP 1987 Virgin
Alien TeaRs Don't Put Out That FiRe
SP 1988 Virgin
Alien The AiR That I BReathe
MX 1989 Virgin
Alien The AiR That I BReathe
SP 1989 Virgin
Alien Shiftin GeaR
LP 1990 Virgin
Alien TuRn On The Radio
SP 1990 Virgin
Alien 8 NeveR A Moment
EP 1998 Beluga
Alien Beat Ge Mej MeR
SP 1980 Mandarine Records
Alien Beat AkRobat
LP 1981 Mandarine Records
Alien Beat Ingen DansaR
EP 1981 Mandarine Records
Alien Beat Rlek in Blanco
SP 1982 Parlophone
All Of A Sudden Dansa Med VindaRna
SP 1988 Air Music
All Of A Sudden Inget Att FöRloRa
SP 1988 Air Music
All Sharps Soul In The Midnight HouR
SP 1967 Granada
All Steel Coaches Low FoR You
SP 1990 Joker Records
All That Jazz BanneR Of Love
MX 1985 Wire Records
All That Jazz Run! Hide!
SP 1987 Wire Records
All That Jazz Run! Hide!
MX 1987 Wire Records
All That Jazz Even The TRees
SP 1988 Wire Records
All That Jazz Even The TRees
MX 1988 Virgin
All That Jazz ColoR Blind
LP 1990 Wire Records
All That Jazz ColoR Blind
CD 1990 Wire
All That Jazz PaRty
MX 1990 Wire Records
All That Jazz PaRty
SP 1990 Wire
All That Jazz This Is YouR Day
SP 1990 Wire
Allan Edwall GRovdoppa
LP 1979 A-Disc
Allan Edwall Rdknäpp
LP 1981 A-Disc
Allan Edwall RamsoR Om Dom Och Oss
MP 1982 A-Disc
Allan Edwall VetahuteRi
LP 1984 Silence
Allan Edwall Alla Mina VisoR
LP 1991 amigo
Allan Edwall Rdknäpp
LP 1991 Amigo
Allan Edwall GRovdoppa
LP 1991 Amigo
Allan Edwall VetahuteRi
LP 1991 Amigo
Allan Ladds 13 ÅR
SP 1979 Allan Ladds
Allan Ladds ManipuleRa
SP 1981 Pippaluckbolaget
Alliansen UndeR Falsk Flagg
SP 1987 Lyxvax
Almgren Du Som ÄlskaR
SP 1989 EMI
Alpha SkuggoR I Natten
SP 1983 Scabri Records
Alstrand TuRning Point
SP 1988 Jakaranda
Alvars Orkester AlvaRR Hack
SP 1993 Börft Records
Amanda Om Natten Fast Utan KlisteR
SP 1991 Amanda Music
Amanda Om Natten Hon ViskaR
MX 1991 Amanda Music
Amazonas One FoR The Money
LP 1990 RCA
Ambra VandRing
SP 1977 Anette
Ambush Run Like Hell
EP 1984 Aktiv Musik
Amkeni You ARe Right
SP 1981 Amkeni
Ana Chron Sex The CRow Dance
SP 1986 Accelerating Blue Fish
Anastasia Bland MänniskoR & MyteR
LP 1991 Hot Stuff
Anastasia KickaR & Kaos
CD 1992 Hot Stuff
Anathema CRucified
SP 1987 Accelerating Blue Fish
Anders Caringer Du Nya Du FRia
LP 1981 Wisa
Anders Caringer bland andra ValfRid
LP 1975 Wisa
Anders Ekström SommaRen E´ HäR!
SP 1990 O.K. Records
Anders F. Rönnblom Din BaRndom Skall AldRig Dö
LP 1971 Decca
Anders F. Rönnblom Ramlösa KvaRn
LP 1972 Epic
Anders F. Rönnblom MåsaRna LämnaR Gotland
LP 1973 Epic
Anders F. Rönnblom AlteRnativ Rock´N´Roll CiRkus
LP 1974 Epic
Anders F. Rönnblom Det HysteRiska DRaget
SP 1977 Tyfon
Anders F. Rönnblom Det HysteRiska DRaget
LP 1977 Tyfon
Anders F. Rönnblom Komedia - En TRipp NeRR TaRschan BoulevaRd
LP 1978 Tyfon
Anders F. Rönnblom Ruby Doobie
SP 1979 Mercury
Anders F. Rönnblom Vem HaR Satt Mina ÄnglaR I BuR?
LP 1979 Mercury
Anders F. Rönnblom RappoRt FRån Ett Kallt FosteRland
LP 1980 Mercury
Anders F. Rönnblom Det ÄR Inte Snön Som FalleR
SP 1981 Mercury
Anders F. Rönnblom Poesi FöR KvaRnbaRn
LP 1981 Epic
Anders F. Rönnblom KRig & FRed & CountRy Music
LP 1982 Mercury
Anders F. Rönnblom Amnesti Åt BisaRRa GitaRReR
LP 1983 Mercury
Anders F. Rönnblom Det ÄR Inte Snön Som FalleR
LP 1984 Mercury
Anders F. Rönnblom HjältaR Och SkuRkaR
LP 1986 Wave
Anders F. Rönnblom CaviaR Pizza
CD 1994 Hawk
Anders F. Rönnblom En PopklassikeR
CD 1995 Karussell
Anders F. Rönnblom & Bravado Bravado ÖmhetsdespeRado
SP 1989 Hawk Records
Anders F. Rönnblom & Bravado Bravado AnnamaRia
SP 1990 Hawk Records
Anders F. Rönnblom & Bravado Bravado BoulevaRdminnen
LP 1990 Hawk Records
Anders F. Rönnblom & Seskaton EuRopa BRinneR
SP 1982 Mercury
Anders Falk I StädeRnas DjungleR
SP 1981 A-music
Anders Falk & Tomas Adolphson R Ung FöR Att FöRstå
SP 1973 Frituna
Anders Glenmark MaRianne, MaRianne
SP 1972 Philips
Anders Glenmark Det Både Känns Och BRänns
SP 1973 GlenDisc
Anders Glenmark KänsloR
LP 1973 Philips
Anders Glenmark AndeRs GlenmaRk!
LP 1975 GlenDisc
Anders Glenmark LädeRlappen
SP 1976 GlenDisc
Anders Glenmark (I Keep Finding) TRaces
SP 1977 GlenDisc
Anders Glenmark ExpRess
LP 1977 GlenDisc
Anders Glenmark ExpRess
SP 1977 GlenDisc
Anders Glenmark Falling StaR
MX 1977 GlenDisc
Anders Glenmark Funky LoveR
SP 1977 Crocker
Anders Glenmark Det ÄR Mitt Liv - Det ÄR Jag
LP 1981 GlenDisc
Anders Glenmark Det ÄR Mitt Liv, Det ÄR Jag
SP 1981 GlenDisc
Anders Glenmark BRöllopet
SP 1988 The Record Station
Anders Glenmark RR En Man
LP 1988 The Record Station
Anders Glenmark RR En Man
CD 1988 The Record Station
Anders Glenmark Vill Du Resa I VåRReseR Jag Med Dig
SP 1988 The Record Station
Anders Glenmark PRinsessoR BoR Någon Annanstans
SP 1989 The Record Station
Anders Glenmark Hon HaR BlommoR I Sitt HåR
SP 1990 The Record Station
Anders Glenmark Jag Finns HäRR Dig
LP 1990 The Record Station
Anders Glenmark Jag Finns HäRR Dig
CD 1990 The Record Station
Anders Glenmark Anna DansaR
SP 1991 The Record Station
Anders Glenmark Anna DansaR
MX 1991 The Record Station
Anders Glenmark GReyhoundbus
SP 1991 The Record Station
Anders Glenmark MaRe MaRe
SP 1992 The Record Station
Anders Glenmark HögRe StandaRd
SP 1993 The Record Station
Anders Hedenström MoRgonljus
SP 1988 Infinito
Anders Larsen I'm Running
SP 1985 tab records
Anders Lindskogs Kvartett AndeRs Lindskogs KvaRtett
LP 1975 Amigo
Anders Rosén FoRsens Låt
LP 1975 Hurv
Anders Rosén & Kalle Almlöf Stamp, TRamp och Långkut
LP 1976 HURV
Anders Rosén & Olanbritt Anna Persson På VandRing Med Lejsme PeR
LP 1973 -
Anders Rosén & Ove Karlsson LåtaR Med AndeRs Rosén & Ove KaRlsson
LP 1979 HURV
Andra Bullar AndRa BullaR
LP 1979 Silence
Andra Bullar I KRig Och KäRlek Och GöteboRg
LP 1982 Silence
Andra Sidan En GRuva Av Guld
MP 1987 -
Andra Sidan BRänneR Mig
SP 1988 Nonstop
Andrea Doria I MöRkRet Med Dig
SP 1986 Palladium
Andrea Doria I MöRkRet Med Dig
MX 1986 Palladium
Andrea Doria RmaRe Dig
SP 1986 Palladium
Andreas Aarflot Det Rivna Pianot
LP 1978 Manifest
Andrèe & The Dancers Russian GiRl
SP 1981 Bitrax Ramp
Andrew Box & The Shames AndRew Box & The Shames
EP 1981 Sista Bussen
Andrew Box & The Shames Jag Vill Gå På PRemiäR Med Alice TimandeR
SP 1982 Metronome
Andrew Box And The Shames Vad VoRe Livet Utan Pamela
SP 1983 Metronome
Andy Glenmarc NumbeR One LoveR
SP 1975 GlenDisc
Anette Ax Jag Vill Inte FöRloRa Dig
SP 1987 Anette Ax
Anette Persson VaRje Dag
SP 1987 Wide Road Rec.
Angel ÄnglaRs Dans
SP 1990 CBS
Angel SommaRen i City
MX 1991 Polydor
Angel Venus ButteRfly
SP 1992 Polydor
Angel ÄventyR I Natten
LP 1992 Polydor
Angel ÄventyR I Natten
SP 1992 Polydor
Angelez Long Way FRom Home
SP 1990 Matchtown Records
Angeline Don't Settle FoR Second Best!
MP 1990 Wig Wam
Angeliques Jag Skall Måla Hela VäRlden, Lilla Mamma
SP 1968 Cupol
Angelize In It FoR Love
SP 1988 CUF:s Skivklubb
Angelize StRangeRs PaRadize
SP 1988 SGV Records
Anis & Oakland DemokRati
SP 1985 Mekano
Anita Berggren Just A SouveniR
SP 1967 SweDisc
Anita Hegerland [Norge] Anita HegeRland
LP 1971 Karusell
Anita Lindblom Sånt ÄR Livet
LP 1963 fontana
Anita Lindblom Sånt ÄR Livet
LP 1967 Sonora
Anita Lindblom Små, Små BubbloR
LP 1970 CBS
Anita Lindblom Sakta Ska VåRen NäRma Sig
LP 1971 CBS
Anita Lindblom Sånt ÄR Livet
LP 1971 Sonora
Anita Lindblom SjungeR Edith Piaf
LP 1973 Sonet
Anita Lindblom SjungeR Jules Sylvain
LP 1974 Marilla
Anita Lindblom Jul Med TRadition
LP 1975 Mariann Records
Anita Lindblom Anita På BöRsen
LP 1976 Marilla
Anita Lindblom SjungeR Jules Sylvain
CD 2003 EMI
Anita Olows Sänd Inga Fång Med Röda RosoR
EP 1964 Sonet
Anita Strandell Båten Till New ORleans
SP 1977 Polydor
Anita Strandell Det ÄR Jag Som ÄR...
LP 1977 Polydor
Anita Strandell Om DeiRdRe
LP 1980 Sonet
Anita Strandell SångeR I SkäRt Och SvaRt
LP 1984 RCA/Victor
Anita Strandell Hommage Till En PolaRe
LP 1990 Poet
Anita Strandell Hommage Till En PolaRe
CD 1990 Poet
Anita Strandell Om DeiRdRe
CD 1996 Ladybird
Ankie Bagger People Say It's In The AiR
SP 1988 Sonet
Ankie Bagger People Say It's In The AiR
MX 1988 Sonet
Ankie Bagger I Was Made FoR Loving You
SP 1989 Sonet
Ankie Bagger I Was Made FoR Loving You
MX 1989 Sonet
Ankie Bagger WheRe WeRe You Last Night
SP 1989 Sonet
Ankie Bagger WheRe WeRe You Last Night
LP 1989 Sonet
Ankie Bagger WheRe WeRe You Last Night
MX 1989 Sonet
Ankie Bagger Love Really HuRts Without You
SP 1990 Sonet
Ankie Bagger People Say It's In The AiR
SP 1990 Empire Records [Holland]
Ankie Bagger FiRe & Rain
SP 1991 Sonet
Ankie Bagger If You'Re Alone Tonight
SP 1991 Sonet
Ankie Bagger If You'Re Alone Tonight
MX 1991 Sonet
Ann Carlberger Hidden TReasuRes
LP 1990 MNW
Ann Carlberger Hidden TReasuRes
CD 1990 MNW
Ann Carlberger The CRowd
SP 1990 MNW
Ann Carlberger Hidden TReasuRes
LP 1991 F.P. Records [Spanien]
Ann Christine Bärnsten Ska Vi Plocka KöRsbäR I Min TRädgåRd
SP 1975 Philips
Ann Kristin Hedmark VaR ÄR Dina TankaR
LP 1975 Karusell
Ann Sofi Nilsson R KommeR Dagen
LP 1977 Oktober
Ann-Kristin Ann-KRistin
LP 1975 Decca
Ann-Kristin Hedmark Du HaR En Vän
LP 1972 Decca
Ann-Louise Hanson Min GReve Av LuxembuRg
LP 1968 Sonora
Ann-Louise Hanson FRöken Svensktopp
LP 1969 Metronome
Ann-Sofi Nilsson Idag PRag
SP 1977 Oktober
Ann-Sofi Nilsson och Christer Jonasson mfl Kämpa FöR Ett Socialistiskt SveRige
SP 1976 Oktober
Anna + Idde VägaR Hem
CDs 2006 Amigo
Anna Book HjäRtat BankaR
SP 1985 CBS
Anna Book Runt Runt
SP 1985 CBS
Anna Book Dina Ögon TalaR
SP 1986 Anna Book Fanclub
Anna Book Ett JulkoRt IfRån Dej
SP 1986 CBS
Anna Book LängtaR
LP 1986 CBS
Anna Book Vem Kan Stoppa Två HjäRtan
SP 1986 CBS
Anna Book Det Finns En MoRgondag
SP 1987 CBS
Anna Book Namn & NummeR
SP 1988 Lynx Records
Anna Koka 5 Ägg Jag Är Värd I Huset Anna Koka 5 Ägg Jag ÄRRd I Huset
LP 1975 Fllärrp-Skivor
Anna Margaretha SvaRta Tupp
SP 1971 PEP
Anna Själv Tredje Tussilago FanfaRa
LP 1977 Silence
Anna Wirsen VaRdagsballeRina
CD 2012 Kommunikation Skivor
Anna-Lena K. & Freddie W. The FRozen Ones
SP 1985 Studio Urania
Anna-Lena Svensson Släpp Mej FRi
SP 1989 MNW
Anna-Lotta Larsson SvaRta Fågel
MX 1984 Frituna
Annaabee-Nox WheRe Have You Been
SP 1965 Columbia
Annaabee-Nox Don't TuRn YouR Back On Me, Babe
SP 1966 Columbia
Annaabee-Nox Jump Right Down
SP 1966 Columbia
Anne-Charlotte Harvey MemoRies Of Snoose BoulevaRd
LP 1972 Olle i Skratthult Projekt
Anne-Charlotte Harvey RetuRn To Snoose BoulevaRd
LP 1974 Olle I Skratthult
Anne-Lie Rydé Anne-Lie Rydé
LP 1983 EMI
Anne-Lie Rydé I Mina Rum
LP 1985 EMI
Anne-Lie Rydé Ännu En FöRloRad Dag
SP 1985 EMI
Anne-Lie Rydé GycklaRens EstRad
SP 1987 EMI
Anne-Lie Rydé R TRummoRna SlåR
MX 1987 EMI
Anne-Lie Rydé Mellan Ljus Och MöRkeR
LP 1989 EMI
Anne-Lie Rydé Mitt HjäRta SlåR Bom-Bom
SP 1989 EMI
Anne-Lie Rydé Regntunga SkyaR
SP 1992 EMI/Hi-Fidelity
Anne-Lie Rydé Stulna KyssaR
LP 1992 EMI/hi fidelity
Anne-Lie Rydé Stulna KyssaR
CD 1992 EMI/hi fidelity
Annette Runaway
SP 1992 Stockholm Records
Annette Runaway
MX 1992 Stockholm
Anni-Frid Lyngstad Mycket KäR
SP 1968 Columbia
Anni-Frid Lyngstad Rlig ÄRR JoRd
SP 1969 Columbia
Anni-Frid Lyngstad R Du GåR LämnaRRleken SpåR
SP 1970 Columbia
Anni-Frid Lyngstad FRida
LP 1971 EMI/Columbia
Anni-Frid Lyngstad Anni-FRid Lyngstad
LP 1972 emidisc
Anni-Frid Lyngstad FRida
LP 1974 EMI
Annica Nya IllusioneR
SP 1987 Mariann Records
Annica Boller Ten Days, Ten Nights, Five Goodbyes And One Hello LateR
SP 1981 Sonet
Annica Boller SummeR's Back In Town
SP 1982 Sonet
Annica Boller SummeR's Back In Town
SP 1982 Ultraphone [Tyskland]
Annica Boller SummeR's Back In Town
SP 1982 Sonet/Vouge [Frankrike]
Annica Boller And They Played OuR Song
SP 1984 Sonet
Annica Boller And They Played OuR Song
SP 1985 Sonet/Vouge [Frankrike]
Annica Burman I En Ding Ding VäRld
SP 1988 GAP
Annie Anner GRå Regnig MoRgon
SP 1985 Salut Production
Annie Anner Robotman
SP 1986 Salut Production
Annie Anner The Human Race
SP 1987 Hawk Records
Annie-Marie Hedin Min RiddaRe
SP 1971 PEP Records
Annika Man FåR AldRig En KaRl Me´ GeväR
SP 1977 MM
Annika Blennerhed KvaRtett
LP 1987 Nacksving
Annika Rydell R HaR Du Din MoRgondag
SP 1982 Mureco
Annyca Hagberg Robin Hood
SP 1975 Philips
Anthony 'Reebop' Kwaku Bah Anthony 'Reebop' Kwaku Bah
LP 1973 Philips
Anti Cimex AnaRkist Attack
EP 1982 Bullshit Recordz
Anti Cimex Raped Ass
EP 1983 A Records
Anti Cimex Victims Of A Bomb Raid
EP 1984 Malign Massacre
Anti Cimex Victims Of A BombRaid
EP 1984 Malign Massacre
Anti Cimex Raped Ass
MX 1995 Distortion
Anti Cimex AnaRkist Attack
EP 2013 Nada Nada Discos [Brasilien]
Anti Cimex Raped Ass
SP 2013 Nada Nada [Brasilien]
Anti Cimex Raped Ass
EP 2013 Nada Nada [Brasilien]
Anti Posörerna Meningslöst TidsföRdRiv
EP 2016 Re-Ken
Anti Silentium Rbjuden FRukt
SP 1982 Pang Records
Anti Silentium SplitteR
CD 2008 Playwood Productions
Anti-Avans Med SveRige I Tiden
EP 1984 Toner Och Buller Records
Anti-Cimex Victims Of A Bomb Raid
EP 2013 Nada Nada Discos [Brasilien]
Anton Swedbergs Swängjäng Anton SwedbeRgs Swängjäng
LP 1975 Manifest
Anxious House Of The Rising Sun
SP 1991 Rolab Music
Aphrodite AphRodite
MP 1986 Do-Re-Mi Records
Apopo Ragga Ragga
CDs 1996 World Records
Apopocalyps PattaR
SP 1987 Caribbean Carnival Company
Apopocalyps 80-Talet, De Va TideR De
CDs 1994 Bolanche
Apopocalyps Wine YouR Body
CDs 1995 Bolanche
Appendix Space TRip
LP 1973 Amigo Musik
April April EfteR Allt Som Vi HaR GjoRt
SP 1984 Sonet
April Sky The Rose
SP 1989 Studio Kuling
Aptit Han VågaR Inte
SP 1982 Nacksving
Aquila DReams Of AfRica
SP 1988 Active Music
Arabens Anus BlommoR & BajonetteR
EP 1984 Skvaller Records
Aramis ARamis The Band
LP 1981 SOS Recording
Aramis R Alla VänneRna HaR Gått Hem
SP 1981 SOS Recording
Arbete & Fritid AndRa LP
LP 1971 Sonet
Arbete & Fritid SlottsbeRgets Hambo Å AndRa ValseR
LP 1972 MNW
Arbete & Fritid UR SpåR!
LP 1975 MNW
Arbete & Fritid ...Sen DansaR Vi Ut
LP 1977 HURV
Arbete & Fritid Se Upp FöR Livet
LP 1977 MNW
Arbete Och Fritid ARbete Och FRitid
LP 1970 Sonet
Arbete och Fritid ARbete och FRitid
LP 1973 MNW
Arbetets Söner & Döttrar ARbetets SöneR & DöttRaR
LP 1972 Oktober
Archimedes Badkar Rumpstek
EP 1973 -
Archimedes Badkar BadRock FöR BaRn I Alla ÅldRaR
LP 1975 MNW
Archimedes Badkar ARchimedes BadkaR II
LP 1976 MNW
Archimedes Badkar TRe
LP 1977 MNW
Ardy - The Painter Of Love PRegnant Rainbows FoR ColouRblind DReameRs
SP 1970 Editions Sonet
Ardy & Lasse ÖRonpaj
LP 1973 SR Records
Arena Human Race
SP 1986 Monopol
Arena BReaking Loose
SP 1987 Platina
Aristokraterna Långt Till New YoRk
CD 1992 Sound Of Music
Arja Saijonmaa [Finland] Högt ÖveR Havet
LP 1987 Mariann Records
Armatur Rock´N Roll
SP 1980 Duvan
Armborst & Tulpaner Det Man HittaRR Man
CD 1996 Armborst & Tulpaner
Army Of Lovers Baby's Got A NeutRon Bomb
MX 1989 Ton Son Ton
Army Of Lovers Baby's Got A NeutRon Bomb
SP 1989 Ton Son Ton
Army Of Lovers Disco ExtRavaganza
LP 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers Disco ExtRavaganza
CD 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers My ARmy Of LoveRs
SP 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers My ARmy Of LoveRs
MX 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers Ride The Bullet
MX 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers Ride The Bullet
SP 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers SupeRnatuRal
MX 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers SupeRnatuRal
SP 1990 Ton Son Ton
Army Of Lovers CRucified
MX 1991 Ultrapop [Tyskland]
Army Of Lovers CRucified
MX 1991 NTi music [Frankrike]
Army Of Lovers CRucified
SP 1991 Ton Son Ton
Army Of Lovers CRucified
MX 1991 Ton Son Ton
Army Of Lovers Massive LuxuRy OveRdose
LP 1991 Ton Son Ton
Army Of Lovers Massive LuxuRy OveRdose
LP 1992 Stockholm Records
Army Of Lovers Massive LuxuRy OveRdose
LP 1992 ? [Ryssland]
Army Of Lovers Ride The Bullet
MX 1992 Ton Son Ton
Army Of Lovers IsRaelism
MX 1993 Stockholm Records
Army Of Lovers IsRaelism
SP 1993 Stockholm Records
Army Of Lovers La Plage De Saint TRopez
MX 1993 Stockholm Records
Army Of Lovers La Plage De Saint TRopez
SP 1993 Stockholm Records
Arne Lån' Mä TändeR
LP 1984 Gom Records
Arne Domnérus SvaRta FåR
LP 1974 Sonet
Arne Domnérus SpelaR Povel Ramel
LP 1976 Sonet
Arne Domnérus Nontett BRöst-ToneR
LP 1980 Four Leaf
Arne Domnérus Quartet SabRa
LP 1975 RCA/Victor
Arne Domnerus Sekstett Ja, Vi ÄlskaR
LP 1978 Zarepta [Norge]
Arne Lamberth SibeRia
SP 1964 Polydor [Japan]
Arne Ljusberg ARne LjusbeRg FöRedRaR Alf HenRikson
LP 1982 Sonet
Arons Skägg HelgdagsRock
SP 1981 Stanley & Andrew music
Arroganta Agitatorer ARRogans
EP 2002 Busted Heads
Arrow DiaRy Of A SoldieR
MP 1986 Arrow
Ars Nova Rox TuRn ARound
SP 1982 Pang Records
Arsedestroyer A DiffeRent View
EP 1994 Psycho Mania Records [USA]
Arsenik Bad GiRl
EP 1980 Ori Records
Art Division TeaRs Of A New Dawn
SP 1988 Front Music Production
Art Of Music Hallo And FaRewell
LP 1971 Buttercup
Arthur Art Jag TaR Så Långa Steg NäR Jag
SP 1984 Tjeno-Record
Arthur Art GosseRymmaRen
SP 1985 Tjeno-Record
Artificial BildeR
SP 1984 McCharles Records
Arvika Gammeldans Orkester ARbetets FRukteR Åt De Som ARbeta
SP 1977 Oktober
Arvika Gammeldans Orkester RackaRtyg
LP 1978 Oktober
Arvingarna Coola KillaR
LP 1992 Mill Records
Arvingarna Coola KillaR
SP 1992 Mill
Arvingarna TjejeR
CD 1994 Big Bag
Asbest Tjo Och Tjim Med FaRbRoR Kim
EP 1992 Musik Maffian
ASFA City GiRl
SP 1984 Partners Music & VIdeo
Asfa Rock Inga TRix 30 Pix
SP 1979 En Hit Produktion
Ashram FRactional
EP 1992 SUG PLOPP
Ashram TuRnstile
CDep 1995 Wounded
Ashtray Cocktail NeveR Give It Up
SP 1984 Radium 226.05 Records
Ashtray Coctail WhateveR You ARe Doing
SP 1986 Producer
Asocial Det BittRa Slutet
EP 1984 DIS-RECORDS
Asocial Religion Sucks Ep
EP 1986 Dissonance Records [Tyskland]
Asocial House Of GoRe
SP 1992 Crash Mag Records
Asocial How Could HaRdcoRe Be Any WoRse
EP 1998 625 Trash [USA]
Asoka 36 YeaRs LateR
LP 2007 July Morning
Aspirin For Breakfast FaiRytales FRom A Pillbox
MP 1988 Rainbow Music
Aspirin For Breakfast Kiss The FloweR
SP 1988 Coloursound
Asta Kask R Kung & FosteRland
EP 1982 Pang Records
Asta Kask R Kung & FosteRland
EP 1984 Rosa Honung
Asta Kask Plikten FRamföR Allt
EP 1984 Rosa Honung
Asta Kask AldRig En LP
LP 1986 Rosa Honung
Asta Kask AldRig En CD
CD 1991 Rosa Honung
Asta Kask Rock Mot Svinen
LP 2000 Höhnie Records [Tyskland]
Asta Kask Till Sista DRoppen
EP 2000 Höhnie Records [Tyskland]
Asta Kask AldRig En LP
LP 2011 Prank Records [USA]
Aston Reymers Rivaler BRuno Och VeRa
SP 1979 Musiklaget
Aston Reymers Rivaler FRån MyggjagaRe Till FotRäta
LP 1980 Musiklaget
Aston Reymers Rivaler Godis ÄR Gott
SP 1980 Musiklaget
Aston Reymers Rivaler KRäål
LP 1980 Musiklaget
Aston Reymers Rivaler Slå Mej Med Din Rytmenpinne
SP 1983 Silence
Aston Reymers Rivaler I GRodoRnas Land
LP 1984 Silence
Aston Reymers Rivaler Aston ReymeRs RivaleR
LP 1988 Mercury
Aston Reymers Rivaler Din KRopp
SP 1988 Mercury
Aston Reymers Rivaler MästeRveRk
CD 1995 Sonet
Astream MaRvellous TomoRRow
CDm 1995 Bad Taste
At The Gates GaRdens Of GRief
MP 1991 Dolores
At Your Service SvaRt Dam
SP 1987 Hövik Records
Atacama ARRiba Quemando el Sol
LP 1971 MNW
Atacama The Sun BuRns Up Above
LP 1972 Charisma [England]
Atheltic Arabs Shock Resistant
CD 1991 Mistlur
Athletic Arabs Lions FoR BReakfast
LP 1988 ENTERTAINMENT!
Athletic Arabs Shock Resistant
LP 1991 Mistlur
Atishoo EveRy Beat
SP 1987 Backstage Music
Atlanta Band Ditt AlcatRaz
SP 1980 CBS
Atlantic Ocean YouR SisteR Juliet
SP 1969 CBS
Atlantic Ocean TRanquillity Bay
LP 1970 Love Records
Atlas Blå VaRdag
LP 1979 Bellatrix
Atomic Swing Stone Me Into The GRoove
SP 1992 Sonet
Atomic Swing A CaR CRash In The Blue
CD 1993 Sonet
Att Som SvaRt På Vitt
EP 1981 Amalthea
Att Som Att Som/UnteR Den Linden
LP 1982 Amalthea
Attaboy Land Of GloRy
SP 1986 WEA
Attaboy HungRy Soul
SP 1987 WEA
Attack Du FåR Inte Komma I Kväll
SP 1980 SOS Recording
Attack VampyR Rock
LP 1980 SOS Recordings
Attack Rätt Stuk
LP 1981 Epic
Attack Full FaRt FRamåt
LP 1982 Epic
Attack Helt Rätt
SP 1982 Epic
Attack TRasnochando
SP 1982 Epic [Spanien]
Attentat BoRn To Be Malaj
EP 1980 Rykkman Rekkords
Attentat TatueRade TåRaR
LP 1981 Hiss Records
Attentat R Å Nu!
LP 1983 Nacksving
Attentat Like YesteRdays
SP 1985 Nonstop Music Records
Attentat TatueRade TåRaR
LP 1985 Nonstop
Attentat PilsneR, Punk & Poesi
LP 1991 arda records
Attentat NeRv
CD 1992 Arda
Attentat TatueRade TåRaR
LP 1998 Incognito Records [Tyskland]
Attentat Live 20 ÅR
MC 1999 Rykkman Records
Attention Hej Du Med TambuRinen
SP 1981 Mariann Records
Attraction Band RainRoad
SP 1980 Ori Record
Audio StjäRnoRna
SP 1982 Pang Records
Aunt Sally Shakin All OveR
SP 1970 Green Light
Autorock Vi Ska Dö Som Dom Vi ÄR
CDs 2001 Roller Coaster
Autumn Breeze HöstbRis
LP 1979 Ö-Records
Avalon DangeRous Feelings
SP 1986 Backstage Music
Avalon A View Of AmeRica
SP 1989 Little Big Apple Records
Avalon A View Of AmeRica
MX 1989 Little Big Apple Records
Avalon Baby You'Re My Love
SP 1990 Eurozont
Avant Gaam Ra KamRateR
EP 1982 Massproduktion
Avant Garde LibeRation
SP 1986 Platina
Avenue HuR Känns Det ImoRgon
SP 1982 Solba Music Productions
Avgrunden Nu NäRmaR Vi Oss
LP 1975 MNW
Avskum CRucified By The System
EP 1984 ?
Avskum CRucified By The System
EP 1999
Avskum CRucified By The System
EP 2007 Prank Records [USA]
Axelsson SpåR
LP 1972 G-Produktion
Axewitch PRay FoR Metal
MX 1982 Axewitch
Axewitch The LoRd Of Flies
LP 1983 Fingerprint Records
Axewitch 3-TRack Maxi
MX 1984 Fingerprint Records
Axia ChaRge It Up & Blast It Out!
MP 1985 Pop Produktion
Aymeric PueRto Rico
SP 1981 Aymeric Records
Aymeric WinteR Faces
SP 1982 A.L.M Records
Azterix Det GungaR...
LP 1978 Great Music Production
B & P Blow YouR HoRn
SP 1966 knäppupp
B. Riff & The Bacchanals Don't Spin ARound HeRe No MoRe
SP 1989 Mill Records
B. Riff & The Bacchanals A Lünnings HeaRt
LP 1990 Mill Records
B. Riff & The Bacchanals The FRee ElectRic Band
MX 1990 Mill Records
B. Riff Band Du ÄR Den Enda
SP 1981 B. Riff Band
B&B Band Ditt Reggae-HåR
SP 1982 LiPhone
Baba Blues FisheRmen
LP 1990 Baba Blues
Baba Blues FisheRmen
CD 1991 Baba Blues
Baba Blues KompasseRnas Män
CD 1993 Rub-A-Dub
Babatunde Tony Ellis No Place To Run
LP 1979 MNW
Babatunde Tony Ellis No Place To Run
LP 1981 Pool International [Tyskland]
Babatunde Tony Ellis Red Hot And Live
LP 1983 Tandan Records
Babies TomRum
SP 1984 Nacksving
Babies SommaRdag På StRanden
SP 1989 Nonstop Music Records
Babies AmeRican WRestling
SP 1990 WEA
Babies De Vet Ingenting DäR De GåR
LP 1990 WEA
Babies Natten ÄR Lång
CDep 1992 Nonstop
Babies Rleken ÄR VackeR
CDs 1993 Nonstop
Baby Grandmothers Baby GRandmotheRs
CD 2005 Forward [Finland]
Baby Grandmothers Baby GRandmotheRs
LP 2007 Subliminal Sounds
Baby Grandmothers TuRn On, Tune In, DRop Out
CD 2007 Premium Publishing
Baby Kitsch Ltd. Blue ScReen
MX 1989 Baby Kitsch Ltd.
Baby Snakes BRoken Toy
SP 1987 Dance Records
Baby Snakes Impudent Reptiles
MP 1987 Unicorn Records [UK]
Babylon Blues Gunga BeRgets Topp
SP 1986 MNW
Babylon Blues HaR Vi Inte GRävt FöR Många Hål
SP 1986 MNW
Babylon Blues I LabyRintens HjäRta
LP 1986 MNW
Babylon Blues Jesus ElleR Djävulen
MX 1986 MNW
Babylon Blues UtanföR Eden
LP 1987 MNW
Bacchus Please MR Postman
SP 1980 Pang Records
Backa Banditerna FRiske FRedRik
SP 1983 Studio Lane
Backbeat I Will SuRvive
SP 1989 Ricochet
Backdoor Men Going HeR Own Way
SP 1986 FAB Records [Tyskland]
Backmans SödeRRn
SP 1986 Offside Records
Backtalk The DReam
SP 1982 Pang Records
Backward Boys An ElementaRy IntRoduction To Feedback
EP 1994 Stockholm Archive Series
Backyard Babies (Is It) Still AlRight To Smile?
SP 1998 Bad Afro Records [Danmark]
Backyard Babies Diesel And PoweR
LP 1998 Megarock
Backyard Babies Safety Pin & LeopaRd Skin
LP 1998 MVG
Backyard Babies BRand New Hate
CDs 2001 BGM/RCA
Backyard Babies Diesel And PoweR
LP 2011 Billion Dollar Babies
Bad Business Stealin' My Best FRiend's Woman
MX 1986 EMI
Bad Business TheRe's No Business Like......
LP 1986 EMI
Bad Cash Quartet DRag Queen
SP 1996 Dolores
Bad Cash Quartet Bad Cash QuaRtet
CD 1998 Telegram
Bad Cash Quartet HeaRt Attack
CDep 2001 Warner
Bad Cash Quartet Midnight PRayeR
CD 2003 Warner
Bad Habit MoRe Than A Feeling
SP 1988 Virgin
Bad Habit NeveR Find AnotheR You
SP 1988 CBS
Bad Habit AfteR HouRs
LP 1989 Virgin
Bad Habit MoRe Than I
SP 1989 Virgin
Bad Habit Rowena
SP 1989 Virgin
Bad Habits Naughty GiRls
SP 1985 Alpha Records
Bad Habits The IntRo
SP 1985 Artist Press
Bad Liver & Hans Brustna Hjärtan Blind KäRlek
SP 1989 City Records
Bad Liver & Hans Brustna Hjärtan FjoRton SångeR
LP 1989 City Records
Bad Liver & Hans Brustna Hjärtan FjoRton SångeR
CD 1989 City
Bad Liver & Hans Brustna Hjärtan I Ett HyReshus
SP 1989 City Records
Bad Liver & Hans Brustna Hjärtan RdagshjäRtat
SP 1989 City Records
Badboll Badboll LeveR!
EP 1981 Parlophone
Badboll FiRaR Pop I 30 ÅR!
CDep 2011 Indication Records
Baden Baden You ARe The One
LP 1985 Wifon [Polen]
Badmintons Den FöRsta KäRleken
SP 1983 Cantio
Bag Of Rhythm OuR Mamma Won't Weep No MoRe
LP 1983 MNW
Bag Of Rhythm Make Up YouR Mind
SP 1985 MNW
Bai Bang King FoR A Day
SP 1987 Bozz
Bai Bang King FoR A Day
MX 1987 BOZZ
Bai Bang UndeR YouR Wings
SP 1987 BOZZ
Baiters TRyggaRe Kan Ingen VaRa
SP 1980 MNW
Baker Perkins Steps In The DaRk
SP 1989 Active Music
Balance DRömmaR
SP 1982 JAM Production
Balls And Chains Natten ÄR Lång
SP 1982 SOS Recordings
Balls And Chains LiaR
SP 1983 SOS Recordings
Balthazar Can't CRy Easy
SP 1983 MH Records
Baltik SmakpRov fRån deRas kommande LP
SP 1973 CBS
Baltimoore TheRe's No DangeR On The Roof
LP 1988 BOZZ
Baltimoore TheRe's No DangeR On The Roof
LP 1988 Ладъ [Ryssland]
Baltimoore BalleRina
SP 1989 BOZZ
Baltimoore FReak
LP 1990 V.I.P. Records & Tapes
Baltimoore MemoRies Calling
SP 1990 V.I.P. Records & Tapes
Baltimoore Oh DaRling
SP 1990 V.I.P. Records & Tapes
Bam Bam Boys Let Me Touch YouR Skin
SP 1988 KGR Records
Bamboo EveRybody's Gone Home
SP 1968 Parlophone
Bamboo Pias SommaRvals
SP 1980 Bamboo Grammofon
Banal Anal Glupska KäftaR BiteR
CDm 1994 Banal Anal Records
Bananas with Eleonor Fest På StRanden
SP 1984 Bananas
Bandage Republik
EP 1978 Bandage
Bandage PopuläR
SP 2015 Slyngel Rekords
Bang & Out Riding On A DeseRt Wind
SP 1989 Platina
Bang The Drum Bang The DRum
LP 1992 Mercury
Bang The Drum MiRacles
SP 1992 Mercury
Bang Too Allt & MeR
SP 1986 Ambush
Bangkok SvaRt Guld
LP 1985 Mamma
Bangsters Escape FRom Bubblegumland
MP 1984 New Rose Records [France]
Bar Barbar BaRa BaRn
SP 1990 N´Gage Music
Barbaras Grannar Lev Å LäR
CD 1996 ?ggtapes
Barbie BaRbie
LP 1985 Alpha Records
Barbie PRostitution Twist
SP 1985 Alpha Records
Barbie PRostitution Twist
MX 1985 Alpha Records
Barbie Rock It Up
MX 1986 Alpha Records
Barbie Rock It Up!
SP 1986 Alpha Records
Barbie BaRbie Goes ARound The WoRld
SP 1987 Sonet
Barbro Arvidsson Kom, VaR Inte Rädd
SP 1969 Teamton
Barbro Hörberg Om Du ÄlskaR Mig
SP 1958 His Masters Voice [Norge]
Barbro Hörberg BaRbRo Och SovdjuRet
LP 1969 date
Barbro Hörberg Musik Rätt Och Snett
LP 1970 date
Barbro Hörberg Med Ögon Känsliga FöR GRönt
LP 1973 Frituna
Barbro Hörberg Gamla Älskade BaRn
LP 1974 Philips
Barbro Hörberg GRåt I GRäset
LP 1975 Aubergine Records
Barbro Hörberg GRåt I GRäset
LP 1975 Frituna
Barbro Hörberg Med Ögon Känsliga FöR GRönt
LP 1976 Frituna
Barbro Hörberg Gamla Älskade BaRn
LP 1978 Frituna
Barbro Hörberg Gamla Älskade BaRn
CD 2000 Frituna
Barbro Hörberg GRåt I GRäset
CD 2000 Frituna
Barbro Hörberg & Svenerik Perzon MeRa DRagspelssolo
EP 1960 His Masters Voice [Norge]
Barfota Band BaRnets Ögon
SP 1985 Mixett
Barn I Stan BaRn I Stan
LP 1980 Folksång
Baronerna PopuläRa Anita
EP 1978 Great Music Production
Barrelhouse FaR Away
SP 1979 Studio Högvall Records
Barricade [Norge] No GloRy
SP 1984 Pang Records
Barrikadorkestern InteRnationalen
MX 1983 Urspår
Basse Wickman Till Love Comes ARound
LP 1974 Polydor
Basse Wickman Rhythm Of The West
LP 1977 EMI
Basse Wickman Shining ThRough The Haze
MX 1982 Epic
Basse Wickman Live FRee SpiRit
LP 1985 Outlaw Records
Bathory BathoRy
LP 1984 Black Mark Label
Bathory BathoRy
LP 1984 Black Mark Label
Bathory The RetuRn
LP 1985 Black Mark Label
Bathory UndeR The Sign Of The Black MaRk
LP 1987 Under One Flag [England]
Bathory HammeRheaRt
LP 1990 Noise International [?]
Bathory BathoRy
LP 2003 Black Mark Label
Bathory Blood FiRe Death
LP 2003 Black Mark Label
Bathory HammeRheaRt
LP 2003 Black Mark [Tyskland]
Bathory UndeR The Sign Of The Black MaRk
LP 2003 Black Mark Production
Baton Rouge GabRiella
SP 1986 Sonet
Beagle A DiffeRent Sunday
SP 1991 Polar
Beagle TuRn YouR Head ARound
CDs 1992 Polar
Beagle When I Speak YouR Name
CDs 1993 Polar
Bear Road Rockers Lagt KoRt LiggeR
SP 1990 Bear Road Rockers
Beat About The Bush Ran FöRsta 45:a
SP 1986 Beat About The Bush
Beat Incorporated Beat IncoRpoRated
LP 1964 SWE DiSC
Beat.Ltd Tokai BaR
SP 1987 Start Klart Records
Beatmakers BeatmakeRs
LP 1968 Cupol
Beauty EntRé
LP 1982 Mercury
Beauty HjäRta Av Glas
SP 1982 Mercury
Beauty MaRilyn
SP 1982 Mercury
Beauty VaRR Tveka
SP 1982 Mercury
Bebop JoRden HålleR PaRty
LP 1992 Polygram
Bebop! Du GömmeR Dej FöR Mej
SP 1990 EMI
Bebop! Rleken TuR & RetuR
LP 1990 EMI
Bebop! Rleken TuR & RetuR
CD 1990 EMI
Bebop! Fast Jag LetaR
SP 1991 EMI
Bebop! JoRden HålleR PaRty
CD 1992 Polygram
Bebop! LeveR Du?
SP 1992 Polydor
Bebop! Regnbågen
SP 1992 Polydor
Bebop! SnuRRa På
CDs 1996 MCA
Bedlam TigeR Feet
MX 1985 Virgin
Bedlam TigeR Feet
SP 1985 Virgin
Bedlam & Dilldoo Läs Högt UR Din Bankbok
SP 1983 CTR
Bedlam Erixon Let TheRe Be DRums
SP 1982 Epic
Bedrock Zity It´s AllRight
SP 1979 Pang Records
Bedrövligers Hösten FyRtiotvå I BoRdeaux
LP 1983 Bedrövligers Records
Befriade Från Charm ShaRanätteR
MP 1986 BRUT KÄRLEK Records
Bella And Me WhateveR Happened To The 7-Day Week
SP 1967 Columbia [Tyskland]
Bella And Me WhateveR Happened To The 7-Day Week
SP 1967 Columbia [Jugoslavien]
Bella Ciao Om Åtta TimmaR
LP 1976 MNW
Bella Ciao R Dagen Randas
LP 1978 Nacksving
Bella Ciao FRån 1945 Till Evigheten
LP 1981 Bella Ciao
Bellevue Park ÅgRen
SP 1980 Vue Records
Bengalen Vi ÄR KRistna
SP 1980 Trend Music
Bengan Allt Som Runnit Ut I Sanden
SP 1987 Key Music
Bengt Berger SpelaR
LP 1978 Ett Minne För Livet
Bengt Berger BitteR FuneRal BeeR
LP 1982 ECM Records [Tyskland]
Bengt Berger PRaise DRumming
LP 1987 Dragon
Bengt Edqvist & Börje Sandquist DigeR Janke
LP 1974 Polydor
Bengt Edqvist & Börje Sandquist GlasblåsaRns BaRn
LP 1975 Polydor
Bengt Hjord MembeR Of Time
SP 1966 Bill Records
Bengt Hjord MR Hank
SP 1966 Bill Records
Bengt Sändh VisoR UR WRångstRupen
LP 1962 Sonet
Bengt Sändh Vals Om SommaRen
SP 1967 Sonet
Bengt Sändh 2 TRotziga TRubaduReR
EP 1968 SICK
Bengt Sändh HemtjöRda VisoR
LP 1969 Sonet
Bengt Sändh Swänska SupvisoR
LP 1973 YTF
Bengt Sändh Rldens Minnsta LP
LP 1973 YTF
Bengt Sändh Svenska Follkets SupvisoR
LP 1975 YTF
Bengt Sändh FolklåR
LP 1977 YTF
Bengt Sändh TRudelutteR
LP 1982 Sonet
Bengt Sändh SupvisoR
LP 1986 Sonet
Bengt-Arne Wallin VaRmluft
LP 1972 Sonet
Benny Andersson Det Kan Ingen DoktoR Hjälpa
SP 1971 Polar
Benny Andersson Tänk Om JoRden VoRe Guld
SP 1971 Polar
Benny Andersson Klinga Mina KlockoR
LP 1987 Mono Music
Benny Andersson Klinga Mina KlockoR
SP 1987 Mono Music
Benny Andersson Klinga Mina KlockoR
CD 1987 Mono Music
Benny Andersson NovembeR 1989
LP 1989 Mono Music
Benny Boy SilveR Knight
SP 1983 Pang Records
Benny Lawin Ensam GåR Jag HäR Och VankaR
SP 1964 SweDisc
Benny Lawins Orkester En Dag KnackaR Lyckan På Din DöRR
SP 1966 G*P
Berit Carlberg Söta DRyckeR, Beska FRoppaR
LP 1985 MusiCant
Berits Halsband BeRits Halsband
LP 1975 Forsaljud
Berlin Nattens BusaR
SP 2013 Slyngel Rekords
Berliner 6 Bahn DaRk Nights Compilation Volume One
LP 2013 dödsdans rekords
Berndt Egerbladh But, When I StaRted To Play!
LP 1969 Cupol
Berndt Egerbladh NybyggaRland
LP 1973 Sonet
Berndt Egerbladh Snövit Och Dom Sju DväRgaRna
LP 1973 RCA/Victor
Berndt Egerbladh KRistallen Den Fina
LP 1975 CBS
Berndt Egerbladh AfRican Suite
LP 1976 Sonet
Berndt Nybom MidsommaRtid
SP 1983 BMB Produktion
Bernt Dahlbäck FyRvaktaRens KataRina
SP 1970 EMI/Odeon
Bernt Dahlbäck ÄR Det Konstigt...?
LP 1971 emidisc
Bernt Dahlbäck Man Ska Spela FöR VaRandRa
LP 1972 EMI/Odeon
Bernt Dahlbäck SysteR Jane Och AndRa KonstigheteR
LP 1972 EMI
Bernt Dahlbäck Rabadaj!
LP 1973 Sonet
Bernt Dahlbäck LåtaR Ni Sluppit HöRa
LP 1977 T-Bone
Bernt Dahlbäck VARNING! Den Mannan ÄR Galen!
LP 1978 bums
Bernt Dahlbäck BeRnt Dahlbäcks Bästa
LP 1980 EMI/Columbia
Bernt Rosengren ImpRovisationeR
LP 1969 Svenska Jazzriksförbundet
Bernt Rosengren Notes FRom UndeRgRound
LP 1974 EMI/Harvest
Bernt Rosengren Big Band FiRst Moves
LP 1977 EMI
Bernt Rosengren Big Band BeRnt RosengRen Big Band
LP 1980 Caprice
Bernt Staf HovmästaRsoppa
SP 1970 Metronome
Bernt Staf R Dimman LättaR
LP 1970 Metronome
Bernt Staf Anita TRansisto
SP 1972 Metronome
Bernt Staf BeRnt Staf Live
LP 1972 Metronome
Bernt Staf SR - AlltföR Radikal?
SP 1975 YTF
Bernt Staf SR - AlltföR Radikal?
SP 1975 Grammofonverket
Bernt Staf R Om Du Vill
LP 1976 YTF
Bernt Staf HycklaRnas PaRadis
LP 1981 Bernt Staf
Bernt Staf Hammenhög AiRpoRt
LP 1983 Bernt Staf
Bernt Staf R Dimman LättaR
CD 1990 WEA
Bernt Staf KlockoR
CD 1996 Amigo Musik
Bernt Staf R SnölyktoR Blinka
CD 1996 Amigo Musik
Bernt Staf Familjelycka och andRa guldkoRn
CD 2000 Metronome
Bernt Staf GuldkoRn
CD 2000 Metronome
Bernt Staf R Om Du Vill
CD 2004 YTF
Bert Anderssen & His Band A Swedish Love StoRy
SP 1971 Columbia [Japan]
Bert Anderssen & His Band La Valse Du MiRage / A Swedish Love StoRy
SP 1971 Columbia [Japan]
Bert Deivert HandcRafted Songs
LP 1979 Opus 3
Bertil Danielsson BegåR Sam J. Lundwall Och AndRa HelgeRån
LP 1971 WISA
Bertil Danielsson TalaR På GRammofonskiva
LP 1973 Wisa
Bertil Edin CRoss The BoRdeR
LP 1984 Bastun
Bertil Holmström VinteRn ÄR Nu Kommen
SP 1971 Marilla
Bertil Spåmans Kör & Orkester Rättvik
LP 1972 Grammofon Verket
Bertil Spåmans Kör & Orkester BeRtil Spåmans KöR & ORkesteR
LP 1973 ljudspår
Besk Revolution
EP 1999 Halvfabrikat
Besk Civilisationens HjäRta
LP 2001 Halvfabrikat
Besökarna Anna GReta Leijons Ögon
SP 1979 Heartwork Records
Betina The HunteRs
SP 1984 Sir Lancelot
Betraktarna GeneRaleRnas PaRad
EP 1985 Manus Traktor Records
Betty Blue Allt Kan Gå FöRloRat
SP 1992 Hit it Productions
Bhonus Ögon Som VaknaR
SP 1982 Ewita
Bibi Johns Let's Limbo Some MoRe
SP 1963 Polydor
Bibi Johns DRömmeR Du Om KäRleken
SP 1969 Columbia
Bibi Johns BRöllopet
LP 1970 tip
Big Bang [Finland] Jag Vill Åka BRandbil
SP 1988 Kårkulla Big Bang Records
Big Bang Ralph BehöveR Dig
SP 1986 SLICK
Big Deal Det BRinneR En Eld
SP 1985 Virgin
Big Deal Det BRinneR En Eld
MX 1985 Virgin
Big Deal Det BRinneR En Eld
SP 1986 Virgin
Big Deal Du Du Du Kan Ge KäRlek
MX 1986 Virgin
Big Deal Du Du Du Kan Ge KäRlek
SP 1986 Virgin
Big Deal VackeR Bild
LP 1986 Virgin
Big Deal RRa En Ängel
SP 1987 Virgin
Big Deal Svenska SommaR
SP 1988 Virgin
Big Deal Svenska SommaR
MX 1988 Virgin
Big Fish HydRology / Blood´n´FiRe
MP 1991 Tango Train
Big Money One Two ThRee FouR
SP 1989 Lynx Records
Big Price We'll Be TogetheR
SP 1991 CUF:s Skivklubb
Big Times Run The StReets
SP 1991 Roxx Music Production
Big Train DiRty Town
SP 1990 Big Train
Bildcirkus BildciRkus
LP 1978 Mistlur
Biljardakademien FallbildeR
SP 1984 ID
Biljardakademin FallbildeR
SP 1984 ID
Billy Bolero GRåt Inte MeR
SP 1983 Sonet
Billy Butts Bluff Dom SkRiveR BaRa Skit
SP 1989 Little Big Apple Records
Birgitta Yavari I Mitt HjäRtas TRädgåRd
LP 1976 prim
Birka Jazz I SveRige '78
LP 1978 Caprice
Biscaya SummeRlove
SP 1983 RCA/Victor
Biscaya SummeRlove
SP 1984 RCA [Japan]
Bison RäckeR
SP 1989 Music In Action
Bitch Boys Häftig FRedag
EP 1979 Slick
Bitch Boys H-Son PRoduktion
LP 1980 Marilla
Bitch Boys Jag TRivs
EP 1980 Marilla
Bitch Boys A´Capella SchumacheR
EP 1981 SOS Recordings
Bitch Boys H-Son PRoduktion
LP 1981 SOS Recordings
Bitch Boys Revanschen
SP 2015 Wasteland Recordings
Bizex-B Vi LeveR!
LP 1982 Rebel Records
Bizex-B Vi LeveR!
LP 1999 Sound of the Eighties
Bizzare Boys Band NumReRat OffeR
SP 1985 GlenDisc
Bjellars & Tine PlaisiR D'AmouR
SP 1965 midnight sun records
BJH Fast RunneR
SP 1981 BJH
Björbobandet Jazz FRån MasRike
EP 1971 Coop
Björn She's My Kind Of GiRl
SP 1970 Epic [Japan]
Björn She's My Kind Of GiRl
SP 1970 Polar
Björn & Benny & Agneta & Frida Ring Ring
LP 1973 Polar
Björn Afzelius Vem ÄR Det Som ÄR Rädd?
LP 1974 MNW
Björn Afzelius R Kung & FosteRland
LP 1976 Nacksving
Björn Afzelius KamRateR, BodenaRbetaRe!
SP 1978 Nacksving
Björn Afzelius GlobetRotteR
LP 1980 Nacksving
Björn Afzelius Sång & GitaRR
LP 1984 Afzelius
Björn Afzelius BjöRn Afzelius & Mikael Wiehe
LP 1986 Transmission
Björn Afzelius RiddaRna KRing Runda BoRdet
LP 1987 Afzelius Vision Records
Björn Afzelius En Man, En Röst, En GitaRR
LP 1988 Rebelle
Björn Afzelius R Kung & FosteRland
LP 1988 Rebelle
Björn Afzelius Tusen BitaR
SP 1989 Rebelle
Björn Afzelius Hälsning FRån NicaRagua
EP 1990 Rebelle Records
Björn Afzelius Tusen BitaR
LP 1990 Rebelle
Björn Afzelius Tusen BitaR
CD 1990 Rebelle
Björn Afzelius NidaRos - Live 1990
LP 1991 Rebelle Records
Björn Afzelius Vad BRyR Jag Mig Om VaRR
SP 1991 Rebelle Records
Björn Afzelius Ra Dej
CD 1994 Rebelle
Björn Afzelius ElsinoRe
CD 1999 Rebelle
Björn Afzelius & Globetrotters Danska NätteR
LP 1982 Nacksving
Björn Afzelius & Globetrotters GRande Finale
LP 1986 Transmission
Björn Afzelius & Globetrotters Sång Till FRiheten
SP 1986 Nacksving
Björn Afzelius Band AnotheR Tale To Tell
LP 1979 Nacksving
Björn Afzelius Band Bakom KulisseRna
LP 1979 Nacksving
Björn Alkes Kvartett Jazz I SveRige
LP 1974 Caprice
Björn Arahb BjöRnspåR
LP 1973 EFG
Björn Arahb Jag ÄR En BekymRad Socialist
LP 1974 EFG
Björn Arahb BjöRnspåR
LP 1975 YTF
Björn Arahb Jag ÄR En BekymRad Socialist
LP 1975 YTF
Björn Arahb Svantes VisoR
LP 1975 YTF
Björn Arahb SjungeR TuRe NeRman
LP 1979 A-Disc
Björn Arahb VisoR UR Klyvnadens Tid
LP 1980 A-Disc
Björn Famne BjöRn Famne
EP 1975 Rasp Records
Björn Holm Det BlåseR På Månen
MX 1987 EMI
Björn Holm Nya VänneR
MX 1989 EMI
Björn Holmberg GjoRt ÄR GjoRt - Glöm Mej FoRt
SP 1972 Efel
Björn Isfält PRivatliv
SP 1982 Sonet
Björn Isfält & Lasse Dahlberg GaRdeRobsbio
LP 1972 SR Records
Björn J:son Lindh FRån StoRstad Till GRodspad
LP 1971 SR Records
Björn J:son Lindh Ramadan
LP 1971 Metronome
Björn J:son Lindh ARia
SP 1976 Metronome
Björn J:son Lindh Raggie
LP 1976 Metronome
Björn J:son Lindh A Day At The SuRface
LP 1979 Vanguard Free Style [USA]
Björn J:son Lindh Våta VingaR
LP 1980 Sonet
Björn J:son Lindh Musik:BjöRn Json Lindh
LP 1981 Sonet
Björn J:son Lindh BildeR FRån En Ö
MX 1983 Sonet
Björn J:son Lindh FRom HeRe To EteRnity
SP 1983 Sonet [England]
Björn J:son Lindh EuRopa
LP 1984 Virgin
Björn J:son Lindh Fontana Di TRevi
MX 1984 Virgin
Björn J:son Lindh Lake DistRict
MX 1985 Sonet
Björn J:son Lindh SpiRits Of EuRopa
MX 1985 Virgin
Björn J:son Lindh Rlden VändeR
LP 1985 Sonet
Björn J:son Lindh Rhapsody Of Sweden
LP 1986 Sonet
Björn J:son Lindh FeatheR Nights
LP 1987 LCM
Björn J:son Lindh FeatheR Nights
CD 1987 LCM
Björn J:son Lindh Sweet Revenge
SP 1987 LCM
Björn J:son Lindh Svensk Rapsodi
LP 1989 Sonet
Björn J:son Lindh & Staffan Scheja EuRopa
MX 1984 Virgin
Björn J:son Lindh & Staffan Scheja SpiRits of EuRopa, Opus II
LP 1985 Virgin
Björn J:son Lindh & Staffan Scheja EuRopa, Opus III
LP 1989 LCM
Björn Jansson Det ÄR Skönt
SP 1976 Björn Jansson
Björn Jansson En Kväll FöR FyRa MånadeR Sen
SP 1984 Sir Lancelot
Björn Johansson En Liten Rödlätt Man
LP 1977 Swedish Society
Björn Lindström På Min FaRfaRs Vind
SP 1971 California
Björn Olsson TjöRn
CDs 2003 Gravitation
Björn Rosenström LåtaR Som ÄR SådäR
CD 1996 Björn Rosenström
Björn Rosenström RaggaRRock 2
CDep 1998 Björn Rosenström
Björn Rosenström NågoRlunda Hyggliga LåtaR
CD 2000 Rosenström Musik
Björn Sallmén IdéeRnas BankRutt
SP 1986 MaNi Musik
Björn Skifs Den Som ReseR Han HaR Något Att BeRätta
SP 1969 Bill Records
Björn Skifs EveRy Bit Of My Life
LP 1969 Bill Records
Björn Skifs EveRy Bit Of My Life
SP 1969 Bill Records
Björn Skifs Jag ÄR Ledsen Susanne
SP 1969 Bill Records
Björn Skifs FRom Both Sides
LP 1970 Polydor
Björn Skifs KamRateR
SP 1970 Polydor
Björn Skifs Ready Teddy
SP 1970 Polydor
Björn Skifs Wouldn't It Be GRoovy
SP 1970 Polydor
Björn Skifs Jag BöRjaR Ändå Hoppas
SP 1971 Columbia
Björn Skifs PRöva Lite KäRlek Nån' Gång
SP 1971 Polydor
Björn Skifs ResuRRection Shuffle
SP 1971 EMI/Columbia
Björn Skifs Mitt Gamla BaRndomshem
SP 1972 Columbia
Björn Skifs Half BReed
SP 1973 EMI
Björn Skifs Sally VaR En Reko BRud
SP 1973 EMI
Björn Skifs FiRefly
SP 1976 EMI
Björn Skifs FiRefly
SP 1976 EMI [Tyskland]
Björn Skifs FiRefly
SP 1976 EMI [Danmark]
Björn Skifs BjöRns Bästa
LP 1977 EMI
Björn Skifs Rligt, HäRligt Men FaRligt FaRligt
SP 1977 EMI
Björn Skifs TaRantula
SP 1977 EMI
Björn Skifs BjöRns Bästa
LP 1978 EMI
Björn Skifs Det BliR Alltid VäRRe FRamåt Natten
SP 1978 EMI
Björn Skifs Rococo Rendez-Vous
SP 1978 EMI
Björn Skifs BjöRns BalladeR
LP 1981 EMI
Björn Skifs Fångad i En DRöm
SP 1981 EMI
Björn Skifs Haunted By A DReam
SP 1981 EMI
Björn Skifs Baby Let's Run Away
SP 1983 EMI
Björn Skifs Baby Let's Run Away
MX 1984 Parlophone
Björn Skifs If You'Re Looking FoR A HeaRtache
MX 1984 EMI
Björn Skifs Vild Och VackeR
SP 1985 URSUS
Björn Skifs Vill Du Inte Ha Mina KyssaR
SP 1986 URSUS
Björn Skifs & Blåblus Pinewood Rally
LP 1973 EMI
Björn Skifs & Blåblus DR. Rock´N Roll
SP 1974 EMI
Björn Stigsson TogetheR With FRiends
LP 1987 Royal Music
Björn Ståbi Folk Fiddling FRom Sweden
LP 1969 Nonsuch/Explorer [USA]
Björn Ståbi R ÄR Gudagott Att VaRa
LP 1987 Amigo
Björn Ulvaeus FRöken FRedRiksson
SP 1968 Polar
Björn Ulvaeus RaRing
SP 1968 Polar
Björn Ulvaeus PaRtaj-Aj-AJ
SP 1969 Polar
Björn Ulvaeus SaknaR Du Något Min KäRa
SP 1969 Polar
Björn Werner Löven ÄR Gula
SP 1972 Amigo
Björns Vänner KvaR På Film
CDm 2002 Adrian
Björnson R Igen
LP 1988 Eagle Records
Björnson Glöm Ej DRömmaRna
SP 1990 Reel Records
Black Cat Moan HeaRtbReak JuRy
SP 1991 Micro Train Music
Black Knights Sweet SpiRit Of Dixie
LP 1988 Booze Records
Black Knights Ready FoR Love
SP 1990 Booze Records
Black-Letter-Day The ScReaming
SP 1987 Platina
Blackout Right Behind You, Baby!
EP 1994 White In Records
Blacksmith TomoRRows MysteRy
SP 1986 Party Records
Blago Bung Rlek & Döden
MP 1981 Heartwork Records
Blakk & Dekker A Blakk & DekkeR PRomo
FLX 1993 Blakk & Dekker
Blanche EuRopaväg
SP 1982 Pang Records
Blandade Artister (MFL) RagnaRock 73 - Live at Holmenkollen
LP 1973 Polydor
Blandade Artister (MFL) NoRdiska Folkeskivan
LP 1977 NF
Blandade Artister (MFL) JoRdljus - BefRia MaRken
LP 1978 UOS
Blandade Artister (MFL) Musikfest ÖRnsköldsvik
LP 1980 -
Blandade Artister (MFL) TonkRaft 1972-74
LP 1980 Tonkraft
Blandade Artister (MFL) TonkRaft 1975-76
LP 1980 Tonkraft
Blandade Artister (MFL) TonkRaft 1977-78
LP 1980 Tonkraft
Blandade Artister (MFL) Ljudet FRån Ljusdal
CD 1994 Bombolaget
Blandade Artister (POL) 10 ÅRs KultuR I PaRtiets Tjänst
LP 1981 KPML(r)
Blandade Artister (POL) StöRsta HittaRna Vol.1
CD 1995 Proletärkultur
Blandade Artister (POL) StöRsta HittaRna Vol.2
CD 1999 Proletärkultur
Blandade Artister (PROSAM) Jazz fRån det svenska 70-talet
LP 1974 Caprice
Blandade Artister (PROSAM) Ej Till FöRsäljning
EP 1976 Silence
Blandade Artister (PROSAM) KlaRt FöR Laddning!
LP 1980 MNW
Blandade Artister (PROSAM) SveRiges StöRsta Singel 4
LP 1984 Mistlur
Blandade Artister (PROSAM) ÅRsRingaR - Svensk Folkmusik 1970-1990
CD 1990 MNW
Blandade Artister (PROSAM) PRogg Hits
CD 1993 MNW
Blandade Artister (PROSAM) Vild I Skogen - Silence 25 åR
CD 1995 Silence
Blandade Artister (PROSAM) XouRcise YouR Mind - Songs Without BoundaRies FRom the NoRth
CD 1995 Xource
Blandade Artister (PROSAM) Skånska RockklassikeR
CD 1997 Polygram
Blandade Artister (PROSAM) 25 ÅR 25 SpåR - Kontaktnätets Jubileums-CD 1974-1999
CD 1999 Kontaktnätet
Blandade Artister (PROSAM) Blues på svenska: MetRonomes poeteR 1964-1980
CD 1999 Metronome
Blandade Artister (PROSAM) PRoggen musikRöRelsens uppgång och fall
CD 1999 MNW
Blandade Artister (PROSAM) Between OR Beyond The NoRtheRn Lights
CD 2002 EFA [Germany]
Blandade Artister (PROSAM) PRoggklassikeR 1969-82
CD 2003 MNW
Blandade Artister (PROSAM) Who Will Buy (These WondeRful Evils)
CD 2003 Dolores
Blandade Artister (PROSAM) SångeR Om KvinnoR
CD 2004 MNW
Blandade Artister (PROSAM) EndeRa Dan - En hyllning till Dan BeRglund
CD 2005 Troglodyt Produktion
Blandade Artister (PROSAM) PRoggklassikeR vol.2
CD 2005 MNW
Blandade Artister (PROSAM) Livet ÄR En Fest 70-tal
CD 2006 MNW
Blender Back To Planet SoftcoRe
CDep 1995 Dolores
Bless My Soul Take CaRe Of YouR HeaRt
SP 1969 Polydor
Blickpunkt UtRiven
MC 1992
Blinker MindgRind
EP 1995 we had to put this out ourselves records
Blinker BlinkeR v.s. FoRced Into
EP 1996 forest records [Japan]
blipblop noll fyRa aRton
LP 2015 dödsdans rekords
Blissful GReatest
CDm 1994 A West Side Fabrication
Blissful FactoRy GiRl
CDs 1995 A West Side Fabrication
Blissful The Blissful ORchestRa
CD 1995 A West Side Fabrication
Blithe Pagan Rituals UndeR A Midnight Sun
CD 1992 A West Side Fabrication
Blithe VeRse ChoRus VeRse
CD 1995 A West Side Fabrication
Blithe HaRdlineR
SP 1996 Alias Records [USA]
Blithe VeRse ChoRus VeRse
CD 1997 Alias [Tyskland]
Blitzen Hitsen FRån Blitzen
EP 1980 Dåvhjort Records
Blixt & Dunder Blixt & DundeR
LP 1980 Patric
Blixt! Mot VaRmaRe NätteR
LP 1982 Vestkustbolaget
Blodapelsinerna TRött
SP 1989 En BAP-Produktion
Blomman Små Knepiga LåtaR
LP 1977 Mercury
Blomman Om Jag LiRa Munspel I Winnipeg Jets
LP 1978 Mercury
Blomman Ja Må'Ru Leva
SP 1979 Mercury
Blomman Jag HaR Fått En Elefant
LP 1979 Mercury
Blomman EpistlaR
LP 1981 Planet Records
Blomman R Nånting
SP 1982 Apollo
Blomsterunge ExhumeRing
LP 1987 Helmut Skivor
Blond Deep Inside My HeaRt
SP 1969 Fontana
Blond The Lilac YeaRs
SP 1969 fontana
Blond The Lilac YeaRs
LP 1969 fontana
Bloom Green Group Discoteque with the Bloom GReen GRoup