2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR

tillbaks
Stockholm, Fullersta


Punk
Hasses Med Sussies
Inge Val

Synt
Efter Ozz

Allmänt Pop/Rock
Alarm Röd

Senast inlagda lokala skivor:
Hasses Med Sussies
Slav
1980
Sista Bussen

Alarm Röd
Janne
1980
Sista Bussen

Inge Val
Antiparlamentarisk Rebellrock
1979
Sista Bussen


Om Musikon | Statistik | Kontakta